Novinky

Za prvých 8 mesiacov roku bol dňom s najvyšším výberom mýta 31. august

Bratislava, 17. septembra 2015 – V auguste sa na mýte vybralo 14,88 mil. eur. Oproti minuloročnému augustu vzrástol výber o 1,12 mil. eur. Výber mýta za 8 mesiacov tohto roka dosiahol 123,15 mil. eur. Od začiatku roku 2015 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 23 899 vozidiel, z nich je 18 683 zo Slovenska.

Čítajte ďalej

So zľavou jazdí už vyše 20 tis. nákladných vozidiel nad 3,5 tony

Bratislava, 18. augusta 2015 – Komplexná služba elektronického výberu mýta vybrala v júli 2015 pre Národnú diaľničnú spoločnosť 16,8 mil. eur. Oproti júnu sa vybralo menej o 0,21 mil. eur. Za sedem mesiacov tohto roku dosiahol výber mýta celkom 108,27 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roku získalo 21 638 vozidiel, z nich je 17 267 zo Slovenska.

Čítajte ďalej

Výber mýta za prvý polrok 2015 dosiahol 91,5 mil. eur

Bratislava, 15. júla 2015 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v júni pre Národnú diaľničnú spoločnosť 17,01 mil. eur. Za celý prvý polrok sa na mýte vybralo 91,47 mil. eur. Od začiatku roku 2015 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 17 935 vozidiel, z nich 14 897 je zo Slovenska.

Čítajte ďalej

Májový výber mýta bol o štvrť milióna eur vyšší ako v apríli

Bratislava, 15. júna 2015 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v máji pre Národnú diaľničnú spoločnosť 15,68 mil. eur. Za päť mesiacov roku 2015 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 13 659 vozidiel, z nich je 11 929 zo Slovenska.

Čítajte ďalej

V 1. štvrťroku sa na mýte vybralo 43,38 mil. eur

Bratislava, 16. apríla 2015 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v marci 2015 pre Národnú diaľničnú spoločnosť 16,44 mil. eur. Diaľnice a rýchlostné cesty sa na výbere mýta za celý 1. štvrťrok podieľali 64,7%. Od začiatku roku 2015 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 6 201 vozidiel, z nich 5 777 je zo Slovenska.

Čítajte ďalej

Už vyše 2 tis. vozidiel nad 3,5 t má nárok na zľavu z ceny mýta

Bratislava, 16. marca 2015 – Vo februári sa na mýte vybralo 13,84 mil. eur. Oproti tohoročnému januáru bol výber vyšší o 0,75 mil. eur. Za prvé dva mesiace roku 2015 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 2 161 vozidiel, z nich je 2 069 zo Slovenska.

Čítajte ďalej

Za rok 2014 sa na mýte vybralo vyše 183 mil. eur

Bratislava, 21. januára 2015 – V decembri 2014 sa vybralo na mýte 12,66 mil. eur. Celý rok 2014 zabezpečil pre Národnú diaľničnú spoločnosť 183,39 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta za celý rok 2014 získalo 57 695 vozidiel, z nich je 44 845 zo Slovenska. Za päť rokov prevádzky elektronického mýtneho systému na Slovensku sa na mýte vybralo celkovo 793,84 mil. eur.

Čítajte ďalej

Zmeny v elektronickom mýtnom systéme

Bratislava, 30 decembra 2013 – Dňa 1. januára 2014 nadobudnú účinnosť právne predpisy*, ktoré zavedú do elektronického mýtneho systému viacero zmien. Tie sa dotknú prakticky všetkých prevádzkovateľov vozidiel nad 3,5 tony s povinnosťou úhrady mýta využívajúcich cestnú sieť Slovenskej republiky .

Čítajte ďalej

V novembri sa na mýte vybralo o 407 tisíc eur viac ako pred rokom

Bratislava, 16. decembra 2013 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v novembri pre Národnú diaľničnú spoločnosť 14,09 mil. eur. Oproti novembru 2012 je to viac o 1,8%. Od začiatku roku 2013 dosiahol výber mýta 147,79 mil. eur., čo je o 2,55 mil. eur. viac, ako sa vybralo za rovnaké obdobie minulého roku.

Čítajte ďalej

Presne po roku sa prepisuje hodnota rekordného výberu mýta

Bratislava, 14. novembra 2013 – Október 2013 sa stal mesiacom s najvyšším výberom mýta vôbec. Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila pre Národnú diaľničnú spoločnosť 15,56 mil. eur a doterajší rekord z minuloročného októbra prekonala o 400 tis. eur. Je to iba druhýkrát od spustenia výberu mýta na Slovensku v januári 2010, keď suma mesačného výberu presiahla 15 miliónov eur. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa v októbri vybralo na mýte viac o 1,15 mil. eur.

Čítajte ďalej

Suma vybraného mýta pre NDS rástla aj v treťom štvrťroku

Bratislava, 15. októbra 2013 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v septembri pre Národnú diaľničnú spoločnosť 14,41 mil. eur, čo je v porovnaní s augustom 2013 viac o 1,22 mil. eur (9,3%). Oproti roku 2012 bol tohtoročný septembrový výber mýta vyšší o 740,80 tis. eur (5,4%). Za celý tretí štvrťrok sa v roku 2013 vybralo 41,84 mil. eur, čo je v porovnaní s minulým rokom viac o 1,32 mil. eur (3,3 %).

Čítajte ďalej

Za osem mesiacov sa vybralo o milión eur viac oproti roku 2012

Bratislava, 16. septembra 2013 – V auguste zabezpečila komplexná služba elektronického výberu mýta pre NDS 13,19 mil. eur. Od začiatku roku sa na mýte vybralo 103,73 mil. eur. Oproti roku 2012 bol výber mýta za 8 mesiacov tohto roku vyšší o 1,0 mil. eur, teda o 1,00 %.

Čítajte ďalej

Výber mýta v júli vzrástol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 5,91%

Bratislava, 15. augusta 2013 – Komplexná služba elektronického výberu mýta vybrala v júli 2013 pre Národnú diaľničnú spoločnosť 14,25 mil. eur. Je to o 791,96 tis. eur viac, ako bol výber v júli 2012. Oproti júnu sa v júli 2013 vybralo viac o 765,36 tis. eur. Celkový výber mýta za sedem mesiacov tohto roku dosiahol 90,55 mil. eur.

Čítajte ďalej

Za prvý polrok sa vybralo na mýte o 400 tis. eur viac ako minulý rok

Bratislava, 15. júl 2013 – Komplexná služba elektronického výberu mýta v júni zabezpečila pre Národnú diaľničnú spoločnosť 13,48 mil. eur. Nižší počet pracovných dní v júni 2013 oproti júnu 2012 spôsobil, že v porovnaní mesiacov sa vybralo za tohtoročný jún menej o 83 tis. eur. Celkovo sa za prvý polrok tohto roka vybralo na mýte 76,3 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 výber vzrástol o 426,19 tis. Výber za druhý štvrťrok vzrástol oproti druhému štvrťroku minulého roka o 2,5 %.

Čítajte ďalej

Májový výber mýta dosiahol takmer 14 mil. eur

Bratislava, 17. júna 2013 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v máji pre Národnú diaľničnú spoločnosť vyše 13,98 mil. eur. Je to o vyše 58,71 tis. eur viac ako za rovnaký mesiac v roku 2012 a o 534,35 tis. eur viac v porovnaní s aprílom tohto roku.

Čítajte ďalej

Aprílový výber mýta bol v medziročnom porovnaní vyšší o 1 mil. eur

Bratislava, 15 mája 2013 – V apríli 2013 sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta vybralo 13,45 mil. eur. Oproti minuloročnému aprílu je to viac o 8,1 %.

Čítajte ďalej

Výber mýta za prvý štvrťrok znížila Veľká noc

Bratislava, 15. apríla 2013 – Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bol marec opäť mesiacom s najvyšším výberom mýta za prvý štvrťrok. Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila pre Národnú diaľničnú spoločnosť 12,52 mil. eur. Výšku výberu za mesiac i celý prvý štvrťrok negatívne ovplyvnili Veľkonočné sviatky. Oproti minuloročnému marcu sa vybralo o 7,3 % a oproti prvému štvrťroku 2012 o 1,5 % menej.

Čítajte ďalej

Výber mýta mierne rástol aj napriek kratšiemu februáru

Bratislava, 14. marca 2013 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila vo februári pre Národnú diaľničnú spoločnosť 11,49 mil. eur. Oproti januáru je vybraná suma vyššia o 109,73 tis. eur. Výber mýta vzrástol o 21,25 tis. eur aj v porovnaní s minuloročným, o deň dlhším februárom.

Čítajte ďalej

Januárový výber mýta bol v súlade s dlhodobým trendom

Bratislava, 14. februára 2013 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v januári 2013 pre Národnú diaľničnú spoločnosť 11,38 mil. eur. Oproti minuloročnému januáru tak výber mýta vzrástol o 416,79 tis. eur, čo je 3,7 % medziročný nárast. Výber bol vyšší aj v porovnaní s decembrom 2012 a to o 10,6%.

Čítajte ďalej

Za tri roky sa na mýte vybralo vyše 451 mil. eur

Bratislava, 21. januára 2013 – Tretí rok prevádzky elektronického mýtneho systému na cestách Slovenskej republiky zabezpečil pre Národnú diaľničnú spoločnosť 155,52 mil. eur. Medziročne výber vzrástol o necelé 1 %. Za tri roky prevádzky mýtneho systému sa na mýte vybralo celkovo 451,39 mil. eur. Mesiacom s doteraz najvyšším výberom vôbec bol október 2012 s výnosom 15,16 mil. eur

Čítajte ďalej

V novembri sa na mýte vybralo takmer 13,7 mil. eur

Bratislava, 17. decembra 2012 – V novembri 2012 komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila pre Národnú diaľničnú spoločnosť 13,67 mil. eur. Od začiatku roka dosiahol výber mýta 144,56 mil. eur.

Čítajte ďalej

Októbrový výber mýta prekonal doterajšie maximum o vyše 1 milión eur

Bratislava, 15. novembra 2012 – Výber mýta v októbri bol o 1,05 mil. eur vyšší, ako doterajší rekord z októbra 2010. Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v októbri 2012 pre Národnú diaľničnú spoločnosť takmer 15,15 mil. eur. Je to nielen najvyšší mesačný výber mýta od jeho spustenia v januári 2010, ale i prvý výber nad 15 miliónov eur. Oproti septembru sa na mýte vybralo viac o 1,74 mil. eur.

Čítajte ďalej

V treťom štvrťroku sa vybralo o takmer pol milióna eur viac ako pred rokom

Bratislava, 15. októbra 2012 – September bol mesiacom s najvyšším výberom mýta za tretí štvrťrok tohto roku. Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila pre Národnú diaľničnú spoločnosť 13,41 mil. eur, čo je v porovnaní s augustom viac o 1,7 %. Oproti septembru 2011 bol tohtoročný výber nižší o 1,4 %, ale v porovnaní tretích štvrťrokov sa v roku 2012 vybralo o 465,73 tis. eur (1,2 %) viac ako minulý rok.

Čítajte ďalej

Vodiči budú môcť využívať tranzitný ticketing ešte šesť mesiacov

Bratislava, 2. júla 2012 - Od 1. júla nadobudla platnosť a účinnosť vyhláška MDVRR SR č. 192/2012 Z.z., ktorá predlžuje tranzitný ticketing do 31.decembra 2012. Prevádzkovateľom vozidiel s povinnosťou platiť mýto budú i naďalej k dispozícii 4 tranzitné úseky ciest.

Čítajte ďalej

Od 1. júla 2012 sa mení sieť vymedzených úsekov ciest

Bratislava, 28. júna 2012 – Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 147/2012 Z.z., zavádza s účinnosťou od 1. júla 2012 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta. Do siete vymedzených úsekov ciest pribudne 25 nových úsekov, jeden vymedzený úsek sa zmení.

Čítajte ďalej

9. máj bol dňom s najvyšším výberom od spustenia mýta

Bratislava, 14. júna 2012 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v máji pre Národnú diaľničnú spoločnosť vyše 13,91 mil. eur. Je to o vyše 147,10 tis. eur viac ako za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka a o 1,49 mil. eur viac v porovnaní s aprílom tohto roku. 9. mája 2012 sa na mýte vybralo skoro 699 tis. eur, čo je rekordný denný výber od spustenia elektronického mýtneho systému do prevádzky.

Čítajte ďalej

V apríli sa na mýte vybralo vyše 12,4 mil. eur

Bratislava, 15 mája 2012 – V apríli 2012 sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta vybralo 12,43 mil. eur. V porovnaní s aprílom 2011 je to takmer identická suma. Rovnako ako pred rokom sa na nižšom výbere oproti marcu prejavilo zníženie intenzity nákladnej cestnej dopravy súvisiacej s Veľkou nocou.

Čítajte ďalej

Výber mýta za prvý štvrťrok 2012 bol medziročne opäť vyšší

Bratislava, 16. apríla 2012 – Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bol marec opäť mesiacom s najvyšším výberom mýta za prvý štvrťrok. Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila pre Slovenskú republiku 13,5 mil. eur, čo je o 156 tis. eur menej ako v marci 2011. Napriek tomu sa za prvý štvrťrok 2012 vybralo mýto v celkovom objeme takmer 36 mil. eur, čo je v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2011 viac o takmer 104 tis. eur.

Čítajte ďalej

Zmena sídla spoločnosti SkyToll, a.s.

Spoločnosť SkyToll, a.s. si dovoľuje oznámiť, že nové sídlo spoločnosti, zapísané v Obchodnom registri, je s účinnosťou od 3.2.2012 nasledujúce:
  SkyToll a.s.
  Westend Square
  Lamačská cesta 3/A
  841 04 Bratislava
  Slovenská republika
Na daňových a iných oficiálnych dokladoch uvádzajte prosím uvedenú adresu sídla

 

Tranzitný ticketing sa predlžuje o šesť mesiacov

Bratislava, 30. decembra 2011 - Vodiči môžu tranzitný ticketing využívať do konca júna 2012. Tranzitných trás majú k dispozícii aj naďalej 12.

Čítajte ďalej

Po 1. januári 2012 zostane 1 098 vymedzených úsekov ciest

Bratislava, 14. decembra 2011 – Spoločnosť SkyToll a Národná diaľničná spoločnosť sa dohodli na zmenách vo vymedzení úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, s elektronickým výberom mýta. Celkový počet vymedzených úsekov ciest sa zníži o 509. Priemerná dĺžka úsekov naopak vzrastie, a to z 1,485 km na 2,160 km. Posledným predpokladom, aby pripravovaná zmena vstúpila do platnosti, bude novela vyhlášky, ktorú pripravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k 1. januáru 2012 a jej publikovanie v Zbierke zákonov.

Čítajte ďalej

 

Zamestnanec SkyTollu pomohol zachrániť ľudský život

Zamestnanec spoločnosti SkyToll, pracovník mýtnej mobilnej jednotky Ivan Šlauka prebral rezortné vyznamenanie z rúk Ján Figeľa, ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ivan Šlauka, spolu so svojim kolegom z mýtnej polície, zachránili 6. novembra 2011 život vodičovi, ktorý mal vážne zdravotné problémy. Posádka mýtnej mobilnej jednotky privolala rýchlu zdravotnú pomoc a postarala sa o vodiča, kým neprišli profesionálni záchranári.

Fotogaléria

 

Náš mýtny systém sa páči agentúre pre satelitné navigačné systémy

Bratislava, 28. septembra 2011 – Vďaka využívanej satelitnej technológii môže byť slovenský elektronický mýtny systém, spolu s nemeckým, príkladom pre zvyšok Európy. Myslí si to zástupkyňa Európskej agentúry pre satelitné navigačné systémy.

Čítajte ďalej

 

Počet mýtnych priestupkov v auguste vzrástol medzimesačne o 12%

Bratislava, 16. septembra 2011 – V auguste 2011 zabezpečila komplexná služba elektronického výberu mýta pre Slovenskú republiku vyše 13,1 mil. eur, čo je v porovnaní s augustom 2010 viac o 2,8%. Výber vzrástol aj medzimesačne o 422 tis. eur. Po júlovom poklese sa obnovil predchádzajúci progresívny trend.

Čítajte ďalej

 

Prevádzkovateľ rakúskeho mýtneho systému navštívil SkyToll

Zástupcovia rakúskej štátnej spoločnosti ASFINAG navštívili 18.júla t.r. SkyToll. Dôvodom návštevy, ktorú iniciovala rakúska strana, bola výmena skúseností z prevádzkovania oboch národných elektronických mýtnych systémov a možnosti ich budúceho prepojenia v rámci európskej interoperability. Zároveň boli zástupcovia SkyTollu pozvaní na návštevu ASFINAGu s cieľom spoznať rakúsky systém výberu mýta. Spoločnosť ASFINAG je náplňou svojho podnikania obdobou našej Národnej diaľničnej spoločnosti. Od roku 2004 je prevádzkovateľom rakúskeho systému elektronického výberu mýta.

Čítajte ďalej

 

Za prvý polrok zarobil štát na mýte takmer 76 miliónov eur

Bratislava, 14. júl 2011 – Komplexná služba elektronického výberu mýta v júni zabezpečila pre Slovenskú republiku vyše 13,6 mil. eur. Je to o 400 tis. eur viac ako za jún roku 2010. Celkovo prinieslo mýto štátu za prvý polrok 2011 75,7 mil. eur, teda o 12,1 mil. eur viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Výber za druhý štvrťrok vzrástol oproti prvému kvartálu o viac ako 11%.

Čítajte ďalej

 

Prezentácia skúseností s el. mýtom na konferencii v Sofii.

Bulharsko, ako ďalšia krajina EÚ plánuje vybudovanie elektronického mýtneho systému. Keďže ide o mimoriadne aktuálnu tému, aj o mýte sa hovorilo na Konferencii o stratégii rozvoja bulharskej infraštruktúry v Sofii 29. marca 2011. Organizátormi konferencie boli renomované bulharské odborné médiá, jej partnermi boli ministerstvá regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia.

Čítajte ďalej

Fotogaléria

 

 

Návšteva francúzskej delegácie v SkyTolle

Bratislava 9. februára (TASR) - O skúsenosti s elektronickým výberom mýta na princípe satelitu, ktoré sa využíva na Slovensku od januára minulého roku, sa dnes v sídle prevádzkovateľa mýtneho systému spoločnosti SkyToll v Bratislave, zaujímala skupina francúzskych senátorov a starostov.

Čítajte ďalej

Fotogaléria

 

Predstavitelia maďarskej správy ciest na návšteve SkyTollu

Zavedenie elektronického výberu mýta pripravuje aj Maďarsko. So skúsenosťami Slovenska pri jeho zavádzaní sa 12.11.2010 v Bratislave na stretnutí s prevádzkovateľom mýta spoločnosťou SkyToll a zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) oboznámili predstavitelia maďarskej správy ciest I. triedy a nižších ciest, ako aj diaľnic.

Čítajte ďalej

Fotogaléria

 

O slovenský mýtny systém sa zaujímal dánsky minister pre dane

Bratislava 4. februára (TASR) - O slovenský mýtny systém, jeho budovanie, prevádzku a skúsenosti z jeho zavádzania sa dnes zaujímal dánsky minister pre dane Troels Lund Poulsen počas svojej návštevy Bratislavy.

     

Čítajte ďalej

      

Fotogaléria

 

SkyToll spustil v Česku mýto za 16 dní

Iba 16 dní potrebovala spoločnosť SkyToll na to, aby pripravili a úspešne otestovali pilotný projekt na spoplatnenie celkovo 252,2 km vybraných ciest I., II. a III. triedy v Českej republike. Satelitná technológia umožnila požadovanú infraštruktúru spoplatniť za rekordne krátky čas s nízkymi investičnými a prevádzkovými nákladmi.

Čítajte ďalej

Fotogaléria

 

K o n t a k t

Logo myto

Podrobné informácie o elektronickom
mýtnom systéme:

www.emyto.sk
Zákaznícka linka: +421 2 35 111 111

SkyToll, a. s.
Westend Square
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 32 60 70 11
E-mail: info@skytoll.sk

Personálne oddelenie:
E-mail: kariera@skytoll.sk