Kontakt

Logo mytoPodrobné informácie o elektronickom mýtnom systéme:
www.emyto.sk

Zákaznícka linka: +421 2 35 111 111

Kontakt na spoločnosť SkyToll:

SkyToll, a. s.
Westend Square
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Slovenská republika

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v Odd.: Sa, vložka č.4646/B

Tel: +421 2 32 60 70 11
Fax: +421 2 32 19 94 02, +421 2 32 19 94 03

E-mail: info@skytoll.sk

Personálne oddelenie:
E-mail: kariera@skytoll.sk