Manažment

Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Matej Okáli (43) má dlhoročné medzinárodné skúsenosti v oblasti riadenia, implementácie, prevádzky a predaja komplexných projektových riešení v sektore informačných technológií a telekomunikácií. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1994 na oddelení informačných technológií Investičnej a rozvojovej banky (dnešná OTP Banka Slovensko). Od roku 1997 pôsobil v slovenskej, neskôr v nemeckej pobočke spoločnosti Alcatel. Od roku 2005 do konca roka 2008 pracoval pre spoločnosť Sitronics (Česká republika, Rusko), kde zastával niekoľko vrcholových manažérskych pozícií – zástupca generálneho riaditeľa, člen rady riaditeľov a riaditeľ zodpovedný za dodávku, výstavbu a prevádzku komplexných IT a telekomunikačných systémov. Od decembra 2008 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa a od januára 2009 aj pozíciu predsedu predstavenstva spoločnosti SkyToll.

Ing. Karol Morár
Člen predstavenstva, zástupca generálneho riaditeľa a prevádzkový riaditeľ

Karol Morár (53) sa vo svojej doterajšej profesionálnej kariére venoval oblasti riadenia a zavádzania informačných technológií. Od roku 1985 pracoval vo Výskumnom ústave ropy a uhľovodíkových plynov ako systémový programátor, od roku 1990 ako vedúci odboru pre ekonomické agendy a vedecko-technické výpočty. Od roku 1992 pôsobil v spoločnosti Slovnaft, najskôr ako vedúci oddelenia so zodpovednosťou za implementáciu ERP systému a základnej informatizácie spoločnosti a v rokoch 2000 – 2003 ako riaditeľ odboru informačných technológií. Po akvizícii Slovnaft-u skupinou MOL zastával v rokoch 2004 – 2005 pozíciu vedúceho oddelenia Správy a rozvoja aplikácií. Od roku 2005 do roku 2008 pôsobil v spoločnosti Towercom na poste riaditeľa prevádzky a zástupcu generálneho riaditeľa pre operatívu. Od februára 2009 zastáva pozíciu prevádzkového riaditeľa spoločnosti SkyToll.

K o n t a k t

SkyToll, a. s.
Westend Square
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 32 60 70 11
E-mail: info@skytoll.sk