Spoločnosť

Profil spoločnosti SkyToll

Spoločnosť SkyToll bola dňa 13. januára 2009 na základe zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou poverená návrhom, vybudovaním a 13-ročnou prevádzkou komplexnej služby elektronického výberu mýta v Slovenskej republike.

Od 1. januára 2010 prevádzkuje SkyToll jeden z najmodernejších elektronických mýtnych systémov, ktorý radí Slovensko medzi lídrov v oblasti elektronického výberu mýta v celosvetovom meradle. Systém pokrýva vyše 17 700 kilometrov vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy.

Satelitná technológia výberu mýta, využívaná v Slovenskej republike, predstavuje modernú, spoľahlivú a perspektívnu technológiu. Jej výraznou prednosťou v porovnaní s inými technológiami výberu mýta je flexibilita v implementovaní nových požiadaviek, pri zvládnutí budúceho nárastu objemu nákladnej dopravy i rozširovania cestnej siete v Slovenskej republike, a to bez potreby budovania nákladnej infraštruktúry.

Palubná jednotka, používaná v rámci slovenského elektronického mýtneho systému, v sebe integruje tri kľúčové technológie – satelitnú GPS technológiu na určenie polohy, GSM/GPRS technológiu na komunikáciu v rámci mobilných sietí, mikrovlnnú DSRC technológiu na komunikáciu na krátke vzdialenosti. Práve táto kombinácia je predpokladom pre naplnenie základného princípu Európskej elektronickej mýtnej služby (2009/750/ES) „jedna zmluva – jedna palubná jednotka – viaceré mýtne systémy“.

Mýtny internetový portál

Prevádzkovateľom vozidiel, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platby mýta, aj ďalším záujemcom je určený špecializovaný internetový portál www.emyto.sk, ktorý ponúka komplexné informácie o projekte elektronického mýtneho systému v Slovenskej republike.

Na mýtnom internetovom portáli sú v slovenskom, anglickom, maďarskom, nemeckom, poľskom a ruskom jazyku spracované a pravidelne aktualizované tieto informácie:

  • Základné informácie o mýtnej povinnosti: prehľad platnej legislatívy Slovenskej republiky a súvisiacich vykonávacích predpisov, spojených so službou elektronického výberu mýta, typy vozidiel podliehajúcich mýtnej povinnosti, rozsah spoplatnených komunikácií, sadzby mýta, informácie o palubnej jednotke, základné princípy fungovania elektronického mýtneho systému a pod.
  • Informácie pre zákazníkov mýtneho systému: slovník základných pojmov, zoznam zákazníckych miest s adresami, informácie o Zákazníckej linke, kalkulátor mýta a kalkulátor výšky bankovej záruky – slúžiace pre informatívne výpočty mýta a výšky bankovej záruky, najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s elektronickým mýtom a pod.

Zákazníci nájdu na mýtnom internetovom portáli aj vzory elektronických formulárov zmlúv a ďalších potrebných tlačív, informačné zákaznícke materiály uľahčujúce ich orientáciu v zákonných mýtnych povinnostiach, ako aj aktuality a oznamy prevádzkovateľa mýtneho systému. Na www.emyto.sk sa nachádzajú aj špeciálne stránky so zabezpečeným prístupom, prostredníctvom ktorých majú zákazníci prístup napr. k svojim elektronickým výpisom faktúr a výpisom mýtnych transakcií.

Pre viac informácií o elektronickom mýtnom systéme v Slovenskej republike navštívte internetovú stránku www.emyto.sk alebo kontaktujte Zákaznícku linku +421 2 35 111 111.

 

K o n t a k t

SkyToll, a. s.
Westend Square
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 32 60 70 11
E-mail: info@skytoll.sk