Tlačové centrum

2011 | 2010 | 2009

2011

Medziročný nárast výberu mýta za január dosiahol 60%

Bratislava, 15. februára 2011 - V januári 2011 zabezpečila komplexná služba elektronického výberu mýta pre Slovenskú republiku viac ako 10,7 mil. eur. Vporovnaní srovnakým mesiacom roku 2010, kedy sa vybralo vyše 6,6 mil. eur, ide o viac ako 60%-ný nárast.

Počet tranzitných úsekov ciest sa od 1. marca znižuje.

Bratislava, 8. februára 2011 - Vodiči budú môcť využívať 12 tranzitných úsekov ciest na území Slovenska ešte dva mesiace. Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja predĺžilo účinnosť tzv. tranzitného ticketingu do 31.marca 2011. Šesť iných tranzitných úsekov ciest, ktoré dopravcovia využívali len minimálne, sa Národná diaľničná spoločnosť rozhodla od 1. marca 2011 zrušiť.

Za prvý rok prevádzky sa vybralo na mýte vyše 141 mil. eur

Bratislava, 14. januára 2011 - Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila za dvanásť mesiacov prevádzky pre Slovenskú republiku sumu vo výške takmer 141,6 mil. eur. V mesiaci december sa pre štát na mýte vybralo viac ako 11,2 mil. eur.

2010

SkyToll spustil v Česku mýto za 16 dni

Praha, 7. 12. 2010 - Iba 16 dní potrebovala spoločnosť SkyToll na to, aby pripravili a úspešne otestovali pilotný projekt na spoplatnenie celkovo 252,2 km vybraných ciest I., II. a III. triedy v Českej republike. Satelitná technológia umožnila požadovanú infraštruktúru spoplatniť za rekordne krátky čas s nízkymi investičnými a prevádzkovými nákladmi. Výhodou riešenia je jeho interoperabilita medzi Českou republikou a Slovenskom, ako aj možnosť rozšírenia do ďalších krajín. To umožňuje mať iba jednu palubnú jednotku pri cestách do zahraničia.

Október bol pre štát mesiacom s najvyšším výberom mýta

Bratislava, 15. novembra 2010 - Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila za desať mesiacov prevádzky pre štát sumu vo výške takmer 117 mil. EUR. V mesiaci október sa pre štát na mýte vybralo viac ako 14 mil. EUR.

SkyToll má záujem o české mýto

Bratislava, 26. októbra 2010 - Prevádzkovateľ slovenského mýtneho systému, spoločnosť SkyToll reagovala na požiadavku Ministerstva dopravy Českej republiky o predloženie predbežného návrhu na dodávku elektronického mýtneho systému pre Českú republiku.

Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia zaplatili za prvých 9 mesiacov viac ako 43 mil. EUR

Bratislava, 20. októbra 2010 - Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila za deväť mesiacov prevádzky pre štát sumu vo výške viac ako 102,8 mil. EUR. V mesiaci september sa pre štát na mýte vybralo takmer 13,5 mil. EUR.

Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia zaplatili na mýte za prvých 8 mesiacov viac ako 36 mil. EUR

Bratislava, 27. septembra 2010 - Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila za osem mesiacov prevádzky pre štát sumu vo výške viac ako 89 mil. EUR. Z toho viac ako 36 mil. EUR, čo je 40,4 %, zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia.

Mýto potvrdilo, že Slovenská republika je vyhľadávanou tranzitnou krajinou.

Bratislava, 11. augusta 2010 - Intenzita tranzitnej dopravy v Slovenskej republike je vyššia ako sa pôvodne predpokladalo. Z celkového počtu zaregistrovaných spoplatnených vozidiel nad 12 t je slovenských len 16 %. Najviac vozidiel v tejto kategórii, až 30 419, je z Poľskej republiky.

Výber mýta stúpol v júni medzimesačne o viac ako 6 %

Bratislava, 15. júla 2010 - Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila za šesť mesiacov prevádzky pre štát sumu vo výške už viac ako 63,5 mil. EUR. Do mýtneho systému bolo k 30. júnu 2010 zaregistrovaných viac ako 182 000 vozidiel. V tento mesiac bol deň s priemerne najvyšším výberom mýta pondelok, 28.6.2010, kedy sa na mýte pre štát vybralo 552 611 EUR.

Mýto už prinieslo štátu viac ako diaľničné nálepky za celý rok 2009

Bratislava, 22. júna 2010 - Najvyšší podiel na vybranom mýte uhradili vmáji dopravcovia využívajúci vozidlá patriace do kategórie nad 12 t s minimálne piatimi nápravami. Za tieto vozidlá uhradili 8,4 mil. EUR, čo predstavuje približne 68 % z celkovej výšky vybraného mýta za toto obdobie. V máji sa pre štát na mýte vybralo počas pracovných dní v priemere 516 000 EUR a dňom s najvyšším výberom mýta bol pondelok, 10. máj 2010.

Za prvé štyri mesiace prevádzky Komplexnej služby elektronického výberu mýta vybrala spoločnosť SkyToll, a.s. pre štát takmer 38 mil. EUR

Bratislava, 5. mája 2010 - Komplexná služba elektronického výberu mýta za štyri mesiace prevádzky zabezpečila pre štát sumu vo výške takmer 38 mil. EUR. Deň s najvyššou vybranou sumou za mýto bol štvrtok, 29. 04. 2010.

Za prvé tri mesiace prevádzky Komplexnej služby elektronického výberu mýta vybrala spoločnosť SkyToll, a.s. pre štát takmer 26 mil. EUR

Bratislava, 12. apríla 2010 - Komplexná služba elektronického výberu mýta za tri mesiace prevádzky zabezpečila pre štát sumu vo výške takmer 26 mil. EUR. Deň s priemerne najvyšším výberom mýta je štvrtok.

Za prvé dva mesiace prevádzky Komplexnej služby elektronického výberu mýta sa pre štát vybralo takmer 13 mil. EUR

Bratislava, 2. marca 2010 - Elektronický výber mýta za dva mesiace prevádzky zabezpečil pre štát sumu vo výške 12 836 507,91 EUR. K dnešnému dňu je zaregistrovaných do mýtneho systému už viac ako 138 000 vozidiel.

Od 1. marca budú opäť spoplatnené cesty I. triedy

Bratislava, 26. februára 2010 - Od 1. marca bude 1 820 km ciest I. triedy opäť zaradených medzi vymedzené úseky ciest. Okrem 397 km diaľnic, 170 km rýchlostných ciest bude nenulovou sadzbou spoplatnených aj 1 442 km ciest I. triedy. Výber mýta pre štát pokračuje bez akéhokoľvek obmedzenia.

Za prvých päť týždňov prevádzky elektronického výberu mýta sa pre štát vybralo viac ako 8,1 mil. EUR.

Bratislava, 9. február 2010 - Elektronický výber mýta za prvých päť týždňov prevádzky vybral na mýtnych transakciách pre štát 8 176 736,36 EUR. K dnešnému dňu je zaregistrovaných do mýtneho systému už takmer 126 985 vozidiel.

Na mýte sa pre štát kvôli vyňatiu ciest I. triedy vybralo o 730 000 EUR menej

Bratislava, 20. januára 2010 - Od 14. januára, kedy boli vyňaté cesty I. triedy z vymedzených úsekov ciest, sa na mýte pre štát vybralo o 730 000 EUR menej. Ich vyňatie platí do 31. januára 2010.

Od zajtra sa zavádza „ticketing“ na vybraných hraničných priechodoch

Bratislava, 11. januára 2010 - Náhradný spôsob výpočtu mýta pre tranzitné úseky ciest, tzv. ticketing sa spúšťa od 12. januára 2010. Tento spôsob úhrady mýta bude dostupný na vybraných tranzitných hraničných priechodoch do 31. marca 2010. Paralelne s ticketingom funguje aj výber mýta prostredníctvom palubných jednotiek.

Zahraniční dopravcovia sa na doteraz vybranom mýtnom podieľajú viac ako 40 %

Bratislava, 11. januára 2010 - Elektronický výber mýta za prvých deväť dní ostrej prevádzky vybral na mýtnych transakciách pre štát 1 656 213 EUR. Vozidlá, ktoré podliehajú povinnosti platiť mýto, prešli po spoplatnených úsekoch ciest spolu 11 013 011 km. K dnešnému dňu je zaregistrovaných do mýtneho systému už takmer 90 000 vozidiel.

Mýtny systém má za sebou prvý týždeň úspešnej prevádzky

Bratislava, 8. januára 2010 - Elektronický výber mýta za prvý týždeň ostrej prevádzky vybral na mýtnych transakciách pre štát 1 170 841 EUR. Vozidlá, ktoré podliehajú povinnosti platiť mýto, prešli po spoplatnených úsekoch ciest spolu 7 535 837 km. K dnešnému dňu je zaregistrovaných do mýtneho systému už 76 307 vozidiel.

SkyToll poskytuje čakajúcim vodičom bezplatné občerstvenie

Bratislava, 7. januára 2010 - Elektronický výber mýta za prvých šesť dní ostrej prevádzky vybral na mýtnych transakciách pre štát 826 998, 64 EUR. Vozidlá, ktoré podliehajú povinnosti platiť mýto, prešli po spoplatnených úsekoch ciest spolu 5 427 898 km. K dnešnému dňu je zaregistrovaných do mýtneho systému viac ako 73 000 vozidiel. V záujme zlepšenie podmienok SkyToll od utorka poskytuje čakajúcim vodičom bezplatné občerstvenie a od dnes teplú stravu a na najfrekventovanejších hraničných distribučných miestach na vlastné náklady zabezpečil aj mobilné toalety.

Mýtny systém má za sebou úspešnú prevádzku počas prvého pracovného dňa

Bratislava, 5. januára 2010 - Elektronický výber mýta za prvý pracovný deň ostrej prevádzky vybral na mýtnych transakciách pre štát 250 837,9 EUR. Vozidlá, ktoré podliehajú povinnosti platiť mýto, prešli po spoplatnených úsekoch ciest spolu 1 457 741 km. K dnešnému dňu je zaregistrovaných do mýtneho systému už 66 453 vozidiel.

Mýtny systém má za sebou úspešné prvé dni ostrej prevádzky

Bratislava, 3. januára 2010 - Elektronický výber mýta za prvé dva dni ostrej prevádzky vybral na mýtnych transakciách pre štát finančné prostriedky vo výške 83 706,4 EUR. Vozidlá, ktoré podliehajú povinnosti platiť mýto vykonali spolu viac ako 194 tisíc mýtnych transakcií a po vymedzených úsekoch ciest prešli spolu 582 701 km. Okrem Slovákov ich najviac využívali dopravcovia z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Zvýšená prevádzka na cestách začne 4. januára, v prvý tohtoročný pracovný deň, čo prinesie aj výrazný nárast tržieb.

2009

Na Slovensku štartuje mýtny systém

Bratislava, 29. decembra 2009 - Satelitný mýtny systém na Slovensku štartuje podľa plánu od 1. januára 2010. Jeho funkčnosť potvrdila 28 dňová skúšobná prevádzka. Slovensko sa tým dostalo na čelo najnovšieho technologického vývoja v oblasti elektronického výberu mýta založeného na GPS – GSM technológii.

Registrovaných je len 1 500 vozidiel, SkyToll otvára Super registračné miesto

Bratislava, 9.decembra 2009 - Dopravcovia si registráciu do mýtneho systému nechávajú na poslednú chvíľu. K dnešnému dňu je zaregistrovaných len približne 1 500 vozidiel. V januári bude registráciu potrebovať viac ako 60 000 vozidiel. Ak sa situácia nezlepší, čakajú na dopravcov niekoľkohodinové rady a zápchy na parkoviskách, príjazdových miestach a hraničných priechodoch. SkyToll v tejto súvislosti otvoril, nad rámec tendrových podmienok, Super kontaktné miesto v Inchebe.

Začala sa plnohodnotná registrácia do mýtneho systému

Bratislava, 26. novembra 2009 - Dopravcovia sa už môžu plnohodnotne registrovať do elektronického mýtneho systému. Po podpise potrebných zmlúv a prevzatí OBU jednotky tak budú kompletne pripravení na spustenie mýta. Tí, čo tak urobia do konca roka, sa vyhnú dlhým radom a stresu spojenému s registráciou na poslednú chvíľu. Plnohodnotnú registráciu umožnilo schválenie Všeobecných obchodných podmienok.

Mýto budú financovať renomované banky

Bratislava, 11. septembra 2009 - Budovanie mýtneho systému na Slovensku budú financovať Tatra banka, a.s., Poštová banka, a.s. a Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG. Vyplýva to z úverovej dokumentácie, ktorú dnes podpísali zástupcovia SkyToll-u a menovaných bánk.

SkyToll začal s výstavbou kontrolných brán mýtneho systému

Bratislava, 5. augusta 2009 - SkyToll začal s výstavbou kontrolných brán mýtneho systému. Spoločnosť tak napĺňa harmonogram, podľa ktorého bude mýtny systém pre vozidlá nad 3,5 tony uvedený do prevádzky od 1.1.2010.

SkyToll úspešne zrealizoval funkčný test konceptu elektronického mýta

Bratislava, 17. marca 2009 - Národná diaľničná spoločnosť potvrdila splnenie požiadaviek čiastkovej skúšky funkčného testu konceptu komplexnej služby elektronického výberu mýta v Slovenskej republike. Spoločnosť SkyToll, ktorá projekt realizuje, tak úspešne splnila jednu z kľúčových požiadaviek úvodnej fázy realizácie projektu.

Dodávku centrálneho systému a enforcement systému pre slovenský projekt elektronického výberu mýta za 50 miliónov eur zabezpečí Q-FREE

Bratislava/Trondheim, 25. januára 2009 - Spoločnosť SkyToll, a. s., podpísala v piatok 23. januára 2009 s firmou Q-FREE ASA kontrakt vo výške približne 50 miliónov eur na dodávku centrálneho systému, enforcement* systému a trojročných servisných služieb pre komplexnú službu elektronického výberu mýta v Slovenskej republike.

Spoločnosť SkyToll podpísala kontrakt na vybudovanie a prevádzku systému elektronického výberu mýta

Bratislava, 13. januára 2009 - Spoločnosť SkyToll, a. s., podpísala dnes s Národnou diaľničnou spoločnosťou zmluvu, ktorá ju zaväzuje vybudovať a prevádzkovať komplexnú službu elektronického výberu mýta v Slovenskej republike.

Kontakt pre médiá

Anton Bódis
Tel: +421 914 327 489
E-mail: anton.bodis@skytoll.sk

 

K o n t a k t

SkyToll, a. s.
Apollo Business Center
Prievozská 2/a, 821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 32 60 70 11
E-mail: info@skytoll.sk

Fotografie z tlačovej konferencie – 9. 12. 2009

Fotografie z oficiálneho začiatku plnohodnotnej registrácie do elektronického mýtneho systému
25. 11. 2009

Fotografie z TLAČOVEJ KONFERENCIE – august 2009

Fotografie z TLAČOVEJ KONFERENCIE – marec 2009